Asliye Hukuk Mahkemesi ve Yetki Alanına Giren Davalar

Gönderen Konu: Asliye Hukuk Mahkemesi ve Yetki Alanına Giren Davalar  (Okunma sayısı 1508 defa)

Feridun Yenen

Asliye Hukuk Mahkemeleri ve Özel Mahkemeler

Asliye Hukuk Mahkemeleri her yargı alanında kurulması zorunlu olan mahkemelerdir. Özel Hukuk’tan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuştur. Tek hakimli olarak görev yapar.
Özel Hukuk Davalarına bakan mahkemeler, Asliye Hukuk Mahkemeleri ve Sulh Hukuk Mahkemeleri olmak üzere 2 ana başlığa ayrılmıştır.
Genel Mahkeme olarak Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevleri asıl, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri ise istisna olarak kabul edilir. Kanunda açık bir şekilde Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanı içerisinde tanınmamış olan davalar dışındaki tüm davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.
Özel Mahkemeler ise Asliye Ticaret Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Aile Mahkemesi ve İş Mahkemesi olarak sayılabilmektedir. Yargı alanı içerisinde özel mahkemeler kurulmadığı taktirde özel mahkemeler sıfatıyla (yerine) Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapar.

Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevleri

Kanunlarda başka bir mahkeme özellikle görevlendirilmediği hallerde, mahkemelerin değer ve miktarlarına bakılmadan malvarlığı hakları ile ilgili ve şahıs varlığı ile ilgili davaların tamamına Asliye Hukuk mahkemeleri bakmakla görevlidir.
Yukarıda açıkladığımız üzere, genel görevli mahkemeler Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk mahkemeleridir. Sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu davalar kanunda özel olarak sayılmış ve görevinin sınırları çizilmiştir. Sulh hukuk mahkemesinin görevi dışında kalan tüm davalara da asliye hukuk mahkemesi bakmakla görevlidir.
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.